Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 11 września

Tekst: Łk 6,6-11

Prośba: o łaskę przyjęcia Bożego działania takim, jakie ono jest

Najgłębszym sensem szabatu jest odpoczynek, przywrócenie sił, przywrócenie życia. I Jezus w dzisiejszej Ewangelii właśnie to czyni – uzdrawia człowieka, aby uzdolnić go do korzystania z pełni człowieczeństwa. A Żydzi, przywiązani do przepisów, nie potrafią tego przyjąć i zobaczyć więcej, niż tylko złamanie prawa. Czym dla Ciebie jest niedzielny odpoczynek? Jak go przeżywasz?