Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 17 czerwca

Tekst: Mt 5, 33-37

Prośba: o łaskę prostego serca.

1.   Przysięganie oznacza podpieranie się czyimś autorytetem, by komuś udowodnić, że się jest prawdomównym. Przysięgi stosowano, gdy świadkiem jakiegoś wydarzenia była tylko jedna osoba i nie można było inaczej zweryfikować tego, co ona mówi i o czym świadczy. Przysięga miała zagwarantować jego prawdomówność i chodziło o to, by złożyć przysięgę na coś bardzo cennego, co ten człowiek mógł utracić, gdyby jednak skłamał. Jezus jednak wzywa dzisiaj, by wcale nie przysięgać, tzn. by nie podpierać się czyimś autorytetem, by komuś coś udowodnić. Zwłaszcza autorytetem Boga. W Biblii mamy tutaj odniesienie również do przykazania o wzywaniu imienia Boga na daremno. Fałszywa przysięga jest w gruncie rzeczy takim wzywaniem Boga na świadka, jednak by zaświadczyć o kłamstwie. Sankcja za przekroczenie tego przykazania to kara, która nie jest bliżej określona. Bóg jednak nie pozostawi bezkarnym kogoś tak nadużywającego imienia Boga (por. Wj 20, 7). Lecz nie o karę tutaj chodzi najbardziej, lecz o relację z Bogiem. Kiedy bowiem wzywam Jego imienia, staję w Jego świętej obecności (por. KKK 2666). W jaki sposób stajesz w Jego obecności?

2.   Nasza mowa ma być „tak, tak, nie, nie”. Mówiąc inaczej, mamy stawać się ludźmi prostymi. Nie chodzi o to, by nie tłumaczyć niczego czy komentować. Chodzi o naszą intencję. Krzywoprzysięstwo używało Boga jako parawanu, który miał zakryć fałsz i kłamstwo. Mówienie zaś „tak, tak, nie, nie” oznacza, że staję przed Bogiem i ludźmi z czystą, prostą i szczerą intencją. Oznacza, że niczego nie chcę ukrywać, mataczyć, komplikować, wymawiać się czy wić jak piskorz w ogniu czyjejś krytyki (słusznej), uciekając tym samym od odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Pan Jezus, kiedy ogłasza błogosławieństwa, to mówi, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5, 8). Owa czystość serca, jego prostota i szczerość sprawia, że stajemy w Bożej obecności i możemy Go oglądać twarzą w twarz. W jaki sposób chcesz żyć? Czy skomplikowany, zaciemniający wszystko, uciekający, chowający się, nie biorący odpowiedzialności i pozostawiający wszystko jakby we mgle niejasności, domysłów i dwuznaczności? Czy pragniesz prostoty, szczerości i czystości serca? Aby to osiągnąć idź za Chrystusem, gdyż On jest cichy i pokorny sercem