Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 29 kwietnia

Tekst: Mt 11,25-30

Prośba: o łaskę stawania się człowiekiem o prostym sercu, które dostrzega wyraźnie rzeczy duchowe.

1. Mądry i roztropny tego świata. Jezus w uwielbieniu Ojca wypowiada ważną prawdę. Oczy ludzi uważających się za mądrych i roztropnych tego świata są zakryte na wartości wieczne. Prześledzę z Panem Bogiem sytuacje w moim życiu kiedy kierowałem/am się wyłącznie ludzkim spojrzeniem. Jakie decyzje były przeze mnie podejmowane? Ileż dramatów mógłbym/mogłabym uniknąć zapraszając Jezusa do swojego życia? Mądrość i roztropność, rozumiane w relacji do Boga to również dary Ducha Świętego. W jaki sposób Jezus pragnie, abym z nich korzystał/a, aby w całej pełni uwielbić Boga? Jak otwierać się coraz bardziej na coraz większe obdarowanie?

2. Prostaczek Boży. Upodobanie Ojca odnajduje się najpełniej w ludziach prostego serca. Taki człowiek ma czyste intencje, przyznaje się do swoich słabości, nie ma trudności w wypowiedzeniu słowa ‚przepraszam’. Jego oczy są zawsze skierowane na Boga, od którego czuje się wręcz uzależniony. To uzależnienie nie powoduje żadnych efektów ubocznych, ale wręcz przeciwnie jest miejscem tworzenia się prawdziwej wolności. Ile mi jeszcze brakuje to ewangelicznego prostaczka? A z drugiej strony: jak wiele już otrzymałem/am od Boga? Za co w szczególności chcę Mu dziś podziękować?