Wprowadzenie do modlitwy na środę, 27 czerwca

Tekst: Mt 7, 15-20

Prośba: o umiejętność rozeznawania tego, co duchowe, by pragnąć i wybierać jedynie to, co dobre.

1.   Jezus wzywa nas, byśmy uczyli się rozpoznawać i rozeznawać prawdę od fałszu. Fałszywy prorok może być konkretną osobą, ale może być również czymś wewnątrz nas: najczęściej myślą czy pokusą. To tam należy szukać największych zagrożeń dla naszego życia duchowego – wewnątrz nas, a nie na zewnątrz. Bo jak mówi Jezus na innym miejscu, nic co wchodzi z zewnątrz, nie czyni człowieka nieczystym, lecz to, co pochodzi z wnętrza, a więc to, co człowiek z tym wszystkim zrobi. Pokusa czy jakaś myśl może przyjść z zewnątrz, ale to człowiek ostatecznie decyduje, co z tym zrobi – czy odrzuci, czy też pójdzie za tym. To w tym właśnie momencie może narodzić się w człowieku grzech, kiedy nie rozpozna pokusy i pójdzie za nią. W jaki sposób uczysz się codziennie rozpoznawać to, co dobre i to, co złe, by pójść za dobrem, a zło odrzucić?

2.   Pokusa będzie miała wygląd łagodnej i miłej owcy, lecz w środku będzie drapieżnym i niszczącym wilkiem. Można więc powiedzieć, że umiejętność rozeznawania duchowego to także zdolność oddzielania pozorów od prawdy. Pozory bowiem mogą mylić. Z drugiej strony Jezus pokazuje również inne kryterium, które łączy się z tym poprzednim – drzewo poznaje się po owocach. A na owoce trzeba zwyczajnie poczekać. Aby więc dobrze rozeznawać i wybierać dobro, trzeba się nauczyć czekać na owoce. Nie zawsze to, co przyszło jako pierwsze i obiecujące, jest godne zaufania. Pierwsze wrażenie może być bardzo mylne, potrzeba nauczyć się patrzeć na koniec i przewidywać skutki swoich wyborów i decyzji, przewidywać ich konsekwencje. Z nauką rozeznawania wiąże się więc zdolność do porażek, bo na początku może to nam nie wychodzić i będziemy popełniać błędy. Jednak bez tego możemy nigdy nie nauczyć się rozróżniać dobra od zła i bardzo często będziemy wpadać w pułapki nieprzyjaciela naszej natury.

3.   Na koniec tej modlitwy możesz spróbować wykonać następujące ćwiczenie. Narysuj na kartce drzewo swojego życia. Najpierw umieść na niej najważniejsze gałęzie: wiara, powołanie, rodzina, relacje, praca, wspólnota, itd. Potem możesz umieścić pomniejsze gałęzie. Następnie wypisz na każdej z tych gałęzi owoce, jakie ona przynosi w ciągu życia. Które z nich są dobre? Które złe? Które z nich chciałbyś rozeznać i wybrać inaczej, gdybyś tylko mógł? Które zaś potwierdzasz i chcesz umocnić? Na koniec porozmawiaj o tym wszystkim z Jezusem, przedstaw mu owoc tej modlitwy. Poproś o łaskę, o umiejętność rozeznawania duchowego, by kroczyć drogą dobra, miłości, prawdy.