Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 lipca

Tekst: Mt 11, 28

Prośba: o łaskę umocnienia na drodze wiary

Zapraszamy, by w centrum dzisiejszej modlitwy postawić znane słowa Mateuszowej Ewangelii, które słyszymy w wersecie przed Ewangelią. Pierwszym słowem jest przyjdźcie – oznacza to pewien dynamizm, ale też pokazuje, że to ja mam podjąć decyzję i uczynić krok w kierunku Jezusa. Pomyśl o osobach, do których spontanicznie przybiegasz, kiedy potrzebujesz wsparcia, bliskości, zrozumienia. Kolejnymi słowami, nad którymi warto się zatrzymać to słowa utrudzeni i obciążeni.  Jezus zaprasza, by przyjść do Niego także wtedy, kiedy nie mamy sił, jesteśmy zmęczeni czy ciążą nam jakieś sprawy. W naszym sercu może się rodzić postawa – sam muszę sobie z tym poradzić, nikt nie jest mi w stanie pomóc. Jezus zapraszając do siebie nie mówi, że za nas wszystko załatwi, ale że wzmocni nasze siły, uzdolni nas do tego, by dalej iść drogą powołania, które jest nasze. Co jest tym utrudzeniem i obciążeniem, w którym potrzebujesz pokrzepienia? Porozmawiaj o tym z Jezusem.