Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 listopada

Tekst: Mdr 7,22-8,1

Proś w dzisiejszej modlitwie, by Duch Mądrości Bożej przenikał Twoje życie.

Jest w mądrości duch rączy – Jak dobrze znasz siebie samego? Czy jesteś w stanie wymienić dwadzieścia jeden Twoich cech? Czy znasz kogoś tak dobrze, że mógłbyś opisać go na dwadzieścia jeden sposobów? Autor Księgi Mądrości wychwala mądrość za pomocą rozlicznych przymiotników. Ich liczba (3*7=21) ma wymiar estetyczny i symboliczny. Trójka symbolizuje Boskość a siódemka pełnię i doskonałość. Jaki obraz wyłania się dla Ciebie z tego opisu? Jak czujesz się z taką Mądrością? Jakiej cechy Mądrości pragnąłbyś dla siebie najbardziej?

Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu – Duch-Ruah-Wiatr – Ile ruchu jest w tym opisie! Tak, jakby autor natchniony chciałby przekonać nas i udowodnić, że w sferze ducha nie ma miejsca na stateczność. Jest ciągły rozwój, przemieszczanie i przenikanie. Tak też św. Paweł opisał obecność Boga: „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28). Do jakiego ruchu czujesz się dziś zaproszony? Może zasiedziałeś się fizycznie w jakimś miejscu lub stanie? Co by mogło być zmianą, która sprawi, że wszystko, co skażone, odpadnie od Ciebie?

Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią – W kontekście dzisiejszej Ewangelii (Łk 17,20-25) możemy porównać Mądrość z Duchem Jezusa, który przenika Królestwo Boże. Jezus zapewnia, że Królestwo jest już obecne, choć jeszcze nie w pełni mocy. Co dla Ciebie oznacza przenikająca moc Królestwa? Jaką jego obecność pragnąłbyś dla swojego życia? Jak możesz stać się częścią tego dynamizmu duchowego?