Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16  lipca

Tekst: Iz 1,11-17

Prośba: o łaskę przylgnięcia do Boga całym sercem

1. Słowa z pierwszego rozdziału Księgi Izajasza nie są proste ani przyjemne w lekturze. Spróbuj jednak przeczytać je w taki sposób, by zobaczyć Boga, który mówi o tym, co czuje i co jest dla Niego najważniejsze. Pobożność praktykowana tylko w sposób zewnętrzny, z obojętnością, u Niego wcale nie wywołuje obojętności! Bóg mówi, że jest to dla Niego ciężar i coś przykrego, a jednocześnie pragnie prawdziwego przylgnięcia do Niego sercem – takiego, które zmienia całe życie w miłość i rozlewa się na inne osoby. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to my mówimy Bogu o naszych tęsknotach, pragnieniach czy rozczarowaniach. Spróbuj dzisiaj zrobić coś innego – zapytać Jego o to, czego pragnie w Twoim życiu, co sprawia Mu smutek, a z czego cieszy się razem z Tobą. Trwaj przed Nim w ciszy, wsłuchując się w Jego odpowiedź.

2. „Obmyjcie się, czyści bądźcie” – mówi Bóg. Dopiero potem mówi o czynieniu dobra, troszczeniu się o sprawiedliwość i okazywania miłości bliźniemu. O własnych siłach nie potrafimy w ten sposób postępować. Potrzebna jest Jego pomoc, zanurzenie w Jego miłosierdziu i czerpanie z Jego miłości. W jaki sposób czerpiesz z tego źródła? Czy masz świadomość, że modlitwa to nie spełnianie obowiązku wobec Boga, ale jedyna możliwość spotkania z Życiem i zanurzenia się w Miłości? Jak często z tego korzystasz?