Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 4 maja

Tekst: J 15, 12-17

Prośba: o łaskę przylgnięcia do Jezusa i zanurzenia w Nim

1. Jezus nie zaprasza do czegoś ponad nasze siły. Nie zaprasza do czegoś, czego wpierw nie zobaczylibyśmy u Niego. Wszak poleca byśmy kochali się wzajemnie tak, jak On nas ukochał. Jakie jest Twoje doświadczenie miłości Jezusa? Pokazuje, że największą miłością jest oddawanie życia za drugiego. On umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Można to jednak zrozumieć też tak, że tracenie życia oznacza dawanie tego życia drugiemu, poświęcanie mu czasu, troski. Co dla Ciebie oznacza oddawać życie bratu?

2. Jezus nazywa każdego z nas przyjacielem. A my czasami albo często zachowujemy się jak słudzy, którzy chcą zadowolić swojego pana. Co dla Ciebie oznacza, że jesteś przyjacielem Jezusa? Jezus mówi też o wybraniu, by wydawać owoc. Kolejność jest ważna. Najpierw Bóg każdego nas wybiera, obdarza łaską, uzdalnia do odpowiedzi. Owoc jest potem. A my często zaczynamy od wysiłków, by owocować – zapominając, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Jak w Twoim życiu objawia się łaska bycia wybranym przez Boga? Co to dla Ciebie oznacza?