Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 10 kwietnia

Tekst: J 3, 7b-15

Prośba: o łaskę wiary, że Jezus jest prawdziwie Synem Boga

1. W życiu człowieka jest wiele momentów przełomowych. Te przełomy są też często okresami, w którym przeżywa się swego rodzaju kryzysy. To wszystko ma miejsce dlatego, że potrzeba wtedy zostawić to, co stare, znane, bezpieczne i zacząć coś nowego, wejść w coś nieznanego, a przez to przeżywanego jako coś, co wzbudza niepokój. Pomyśl przez chwilę o takich momentach w Twoim życiu. Co to było? Co pozostawiło to w Tobie?

2. Zobacz oczyma wyobraźni dzisiejsze spotkanie Jezusa z Nikodemem. Znajdź też swoje własne miejsce w tej scenie. Pozwól, aby wydarzenia opisane w Janowej Ewangelii zaczęły się dziać. Niech modlitwa stanie się dynamicznym wydarzeniem spotkania z Jezusem. Słuchania, patrzenia, rozmawiania, dotykania… Co z tej modlitwy wynosisz na Twoje teraz?