Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 17 maja

Tekst: Ps 16

Proś o łaskę spojrzenia na siebie jako na istotę dobrą i zdolną do dobra.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem – Na początku dzisiejszej modlitwy przeczytaj lub wysłuchaj Psalmu i pozwól, by jego słowa zaczęły na Ciebie oddziaływać. Wczuj się w klimat Psalmu. Pozwól, by słowa przenikały nie tylko Twój rozum, ale również uczucia i pragnienia. Wsłuchuj się w kolejne wersy.

Dziedzictwo to coś, co otrzymujemy w darze lub w spadku. To część historii, która zostaje nam dana. To coś, w czym nie mieliśmy udziału, nie tworzyliśmy tego. Możemy je przyjąć lub odrzucić. Zawsze wpływa na nas tworząc ogólny klimat rozwoju. Bóg jest Twoim dziedzictwem, czyli wartością, która była wcześniejsza od Ciebie. Jak może to wpłynąć na kształtowanie świadomości tego, kim jesteś?

Cel, do którego zdążamy, to przeznaczenie. Czasami rozumiane jest jako siła determinująca los człowieka. Takim czynnikiem kierującym nas ku Bogu jest nasza natura – umiłowanie prawdy i dobra, osąd sumienia oraz pragnienie miłości. Popatrz na siebie, jako na istotę stworzoną przez Boga i dla Boga – kompletną, zdolną do podążania ku Niemu. Mamy wszystko, co jest potrzebne, by wyruszyć w drogę.