Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 20 maja

Tekst: J 15,18-21

Prośba: o łaskę wdzięczności za dar wybrania.

1. Wybranie ze świata. Jezus wybrał sobie uczniów ze świata. Jezus wybrał nas, abyśmy mogli Go bardziej poznawać. Człowiek wybrany przez Jezusa należał wcześniej do świata. Był uwikłany w szereg nieuporządkowanych przywiązań i grzechów. To, co stanowiło dla niego wartość nie dawało mu w rzeczywistości życia. Niemal wszystkie swoje siły koncentrował na tym, co nie pomagało mu w osiągnięciu celu do jakiego został stworzony. Cały potencjał, który otrzymał od Boga przeznaczał na marności tego świata. Wybranie, życie w łasce, codzienna modlitwa, częsta Eucharystia nie są czymś powszednim, co sami wypracowaliśmy. One są wyrazem ogromnej miłości Jezusa, który wybrał nas za darmo. Spojrzę na swoje przeszłe i teraźniejsze życie. Czy jest za co dziękować?

2. W świecie i poza nim. Osoba żyjąca w Jezusie, wybrana przez Niego, jest nowym człowiekiem. Jezus mówi, że świat nienawidzi takiej osoby, gdyż nie należy ona już do niego. Jednocześnie wybrany żyje wciąż w tym świecie, choć wie, że nie jest to jego ostatni przystanek na duchowej mapie. Żyć w świecie a jednocześnie poza nim, to być wolnym od nieuporządkowanych przywiązań. Serce takiego człowieka żyje w oderwaniu, oczekując spełnienia w Królestwie Bożym. Żyć w świecie a jednocześnie poza nim to również mieć utkwione oczy w Tego, który nas wybrał. To dzięki Niemu możemy funkcjonować w dwóch światach jednocześnie. Do jakiego stopnia czuję się mieszkańcem tego świata? Na ile doświadczam wewnętrznej wolności w swoim życiu?