Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 14 maja

Tekst: J 15, 9-17 i  Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Prośba: o nowe siły, zapał i radość w służbie Jezusowi

1. ” Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” – czytamy dzisiaj. Być może dobrze znasz te słowa, ale spróbuj usłyszeć je na nowo. Jezus Ciebie wybrał, a to oznacza, że Twoje życie nie jest przypadkiem, zbiegiem okoliczności, czymś mało ważnym. Z tym, kim jesteś i co na co dzień robisz, związana jest konkretna misja – iść (pozwolić by On Cię posłał) i przynosić owoc. Żyć tak, aby trwać w miłości i mieć w sobie pełną radość. Popatrz na swoje codzienne obowiązki, również te, które wydają Ci się zwyczajne czy nużące. W jaki sposób mogą Cię one zbliżać do Jezusa? Co odczytujesz jako swoją misję, zadanie które On Ci powierzył? I ile w Tobie zapału i radości, gdy się tym zajmujesz? Może czas poprosić Pana, by na nowo rozpalił w Tobie to, co zaczyna przygasać?

2. Sięgnij do tekstu psalmu 113 i patrząc na swoją codzienność i swoją misję, podziękuj Panu za to, czym Cię obdarował i czym możesz służyć innym. Jeśli chcesz, ułóż swoją własną pieśń wdzięczności. W czym chciałbyś chwalić i uwielbiać Boga? Kiedy czułeś, że On  faktycznie „podnosi z prochu nędzarza” – kiedy doświadczyłeś Jego łaski? Dziękuj Mu za te konkretne wydarzenia.