Wprowadzenie do medytacji na poniedziałek, 7 maja

Tekst: J 15, 26 – 16, 4a

Prośba: o łaskę otwartości na Ducha Świętego i Jego dary

1. Jezus opowiada dziś wprost o trudnościach, które mogą spotkać Jego uczniów. Nie przedstawia przyszłości w sposób wyidealizowany, nie mówi tego, co my często lubimy powtarzać: „Będzie dobrze”. Mówi otwarcie, że może być trudno. Nie obiecuje przyszłości pozbawionej problemów, obiecuje jednak, że w tym wszystkim nas nie opuści, że da moc do tego, by nasza wiara się nie załamała. Porozmawiaj chwilę z Jezusem o tym, w jaki sposób myślisz o przyszłości, tej najbliższej i bardzo odległej. Jakie masz plany, oczekiwania, marzenia? W jaki sposób myślisz o ewentualnych przeciwnościach i trudnościach? Powierz Mu szczerze wszystkie swoje lęki, nieufność czy brak odwagi. Posłuchaj, co On chce Ci powiedzieć w tej sytuacji.

2. Duch Święty, Paraklet, czyli obrońca i pocieszyciel, ma być naszą pomocą w przeciwnościach. Być może jeszcze z czasów szkolnej katechezy pamiętasz, jaki są Jego dary: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Przeczytaj tę listę kilka razy, powoli i uważnie. Jakiego z tych darów najbardziej Ci dzisiaj brakuje? A może w każdej dziedzinie życia potrzebujesz innego daru, innego rodzaju umocnienia? Proś o to, czego dziś najbardziej pragniesz, zapraszając Ducha Świętego do każdej z tych przestrzeni, w których doświadczasz trudności.