Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 listopada

Tekst: Łk 17,1-6

Prośba: o łaskę przyjęcia Bożej pomocy i przebaczenia

1. Słowo „biada” pada z ust Jezusa w Ewangeliach  kilka razy. Spróbuj dzisiaj usłyszeć w tym słowie nie tylko ostrzeżenie czy napomnienie, ale przede wszystkim Jego troskę o Ciebie. Proś Go, by pokazywał Ci, czym w Jego oczach jest grzech. Proś też o łaskę trwania przy Nim całym sercem, tak aby nigdy nie wybierać zła i nie stawać się przyczyną zgorszenia innych.

2. Wiemy jednak bardzo dobrze, że nasze wybory nie zawsze prowadzą nas do świętości. Jezus, zachęcając do przebaczania za każdym razem, gdy nasz bliźni zawini wobec nam, pokazuje nie tylko najlepszy sposób postępowania. Pokazuje też Siebie, swoje Serce. Za każdym razem, gdy żałujemy, On przebacza, podnosi z upadku, daje kolejną szansę. Na ile jesteś podobny w przebaczaniu – nie tylko innym, ale też sobie? Czy pozwalasz sobie przychodzić do Jezusa z tym wszystkim, co Cię obciąża i z czym sobie nie radzisz?

3. Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. W jaki sposób Ty chciałbyś dzisiaj prosić Go o umocnienie? Czego dziś najbardziej potrzebujesz? Porozmawiaj z Nim o tym szczerze.