Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 kwietnia

TekstPs 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20

Proś o łaskę dostrzeżenia działania Boga w Twoim życiu.

Chwała Boga będzie zawsze na moich ustach – usta są granicą pomiędzy tym, co wewnętrzne a zewnętrzne w człowieku. To one ujawniają to, co kryje się w sercu: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta” (Łk 6,44). Jak można zatem uświęcić tę granicę? Postawić na jej straży Chwałę Boga czyli Jego Imię.

Pan słyszy wołających o pomoc – Psalmista przedstawia obraz Boga, który angażuje się w życie człowieka. Zauważa, gdy dotyka go zło. Nie odwraca Swoich oczu od zła moralnego, w którego sidła popadło Jego stworzenie. Ratuje go i pociesza, gdy doświadcza trudności. W jakich momentach doświadczyłeś w swoim życiu Boga, który jest blisko?

Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy – W Starym Testamencie krzywdy, które spotykały człowieka mogły być z karą za grzechy albo zemstą złych ludzi. Dziś wiemy, że trudności, których doświadczamy mają różne źródło pochodzenia. Czasem zależne od nas a czasem nie. Niezależnie od tego, Bóg zawsze chce przychodzić człowiekowi z pomocą.