Archaniołowie

Wprowadzenie do medytacji na Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 29 września.

Tekst: J 1, 47-51

Prośba: o ukazanie głębokiego sensu mojego życia.

  1. Anioł, po hebrajsku mal’ak, oznacza posłańca. Dziś w liturgii Kościoła wspominamy trzech aniołów, których imiona znajdujemy w Piśmie Świętym. Dzięki temu możemy bliżej ich poznać, imię bowiem wskazuje na istotę osoby, cel jej istnienia. Imiona te po hebrajsku brzmią tak: Mika’el, Geber’el i Rafa’el. Każde z nich zawiera słówko el, którego Izraelici używali na określenie Boga Jahwe, którego Imię było niewypowiadalne. Bóg sam mówi, że Jego Imię jest obecne w aniołach (Wj 23,21). W przypadku archaniołów, jest to bardzo jasne. Każdy z nich świadczy o Bogu, ukazuje Jego chwałę w sobie tylko właściwy sposób, realizując misję wpisaną w swoje imię. Michał – Któż jak Bóg, Gabriel – Mąż silny Bogiem, Rafał – Uzdrowienie Boże*. A jak brzmiałoby moje imię, gdyby miało zawierać cząstkę el? Co wiem o swojej życiowej misji, jaki przymiot Boga chcę wychwalać swoim życiem? Co mnie w Nim tak bardzo zachwyca, że może stać się powodem mojego posłania?
  2. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Jezus w tych słowach przywołuje scenę z życia Patriarchy Jakuba, który we śnie widział aniołów wchodzących i schodzących po drabinie zawieszonej między niebem a ziemią (Rdz 28, 10-22). W Starym Przymierzu aniołowie pełnili rolę posłańców, pośredników między Bogiem a ludźmi. Nadal to robią, przedstawiając nasze prośby, troszcząc się o zdrowie ducha i ciała. Jednak ich pośrednictwo w takim wymiarze jak wcześniej, zakończyło się. To Chrystus sam jest „drabiną” – Tym, w którym mamy bezpośredni dostęp do Boga Ojca. Jest też Królem, Panem aniołów, Centrum ich świata (KKK 331). Aniołowie robią wszystko ze względu na Chrystusa. Nie pytają dlaczego, ale niezwłocznie zabierają się do wykonania misji. A ich najważniejszym zadaniem jest oddawanie chwały Bogu i prowadzenie nas – ludzi do Chrystusa. Czego dzisiaj mogę się od nich nauczyć? Jaka ich cecha mnie pociąga, w czym mogliby mi pomóc? Na ile Chrystus stanowi Centrum mojego świata?

*Informacje o archaniołach pochodzą z książki H. Oleschko „Aniołów dyskretny lot”.

1 Comment

  1. Magda’el- miłość Boga!

Autor

Maria Druch

Muzyk, teolog, specjalista do spraw rodziny. Jej pasją jest Życie i Chrystus w centrum. Lubi towarzyszyć innym w wędrówkach w głąb siebie, prowadzi rekolekcje, pisze piosenki, piecze ciasta i słucha muzyki świata. Przyjaźni się z Aniołem Stróżem. Pracuje jako organistka. 

Moc Słowa

„Matka Jezusa powiedziała do sług: <Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie>”.
/J 2, 5/

Kalendarz wpisów

Grudzień 2018
N P W Ś C P S
« Lis    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031