Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 kwietnia, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Tekst: Łk 1, 26-38

Prośba: o łaskę wielkodusznej odpowiedzi na Boże zaproszenia

1. „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret…”. Bóg, Pan i Stwórca całego świata, nie obwieszcza swojej woli i nie wydaje rozkazu wymagając ślepego posłuszeństwa. Traktuje swoje stworzenie z miłością i szacunkiem.  Pomyśl o jakimś ziemskim władcy i królu. Czy gdyby miał jakieś plany związane z życiem jego poddanego, wysyłałby do niego posłańca czy raczej wydawał rozkaz, bez pytania go o zdanie? Popatrz teraz na Boga, Króla Nieba i ziemi. W każdym zaproszeniu skierowanym do nas, On nie żąda, ale zaprasza i daje wolność wyboru. Pomyśl, jak wiele mówi to o Jego miłość i szacunku do każdego z nas.

2. Dzięki pokorze i posłuszeństwu Maryi, Bóg mógł dopisać w dziejach ludzkości kolejny rozdział – ten mówiący o zwycięstwie miłości nad lękiem oraz życia nad śmiercią. Maryja może uczyć nas wsłuchiwania się w Jego głos. Pomyśl, do czego dzisiaj zaprasza Cię Bóg. Jakie zadanie przed Tobą stawia, jakie zmiany proponuje, w czym zachęca do pójścia dalej, głębiej, do kochania Go bardziej? Proś Maryję, by uczyła Cię rozeznawania Jego woli. Proś też o wielkoduszność i serce wolne od przywiązań, tak aby iść za głosem Pana.