Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę Wielkiego Postu, 17 marca Tekst: Rdz 15, 5-12. 17-18 oraz Łk 9, 28b-36 Prośba: o łaskę wolności serca i głębokiej bliskości z Bogiem. 1.  Najpierw spotkajmy się z Abramem. Pan daje mu obietnicę, a on w nią uwierzył. Uwierzył Temu, który jest większy od Niego, ale który swoje obietnice spełnia w swoim czasie. Wiara prowadzi człowieka do powierzenia się Bogu coraz bardziej, do przylgnięcia i bliskości....