Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 21 września, święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty Tekst: Mt 9, 9-13 Prośba: o łaskę zauważenia spojrzenia Jezusa 1. Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej. Czy spotkały się spojrzenia Jezusa i Mateusza. Najprawdopodobniej tak, bo potem widzimy przemianę, jaka dokonała się w bohaterze dzisiejszego dnia. Jakie jest Twoje doświadczenie spojrzeń ze strony innych? Co one w Tobie powodują? A jak...