Skarcić

Wprowadzenie do modlitwy na 24 Niedzielę zwykłą, 16 września Tekst: Mk 8, 27-35 Prośba: o łaskę uległości Jezusowi i Jego słowu. 1.   Pójdź wraz z Jezusem i Jego uczniami do wiosek pod Cezareą. Jak wyglądają te tereny? Dlaczego akurat teraz pyta uczniów o to, za kogo uważają Go ludzie i za kogo oni sami Go uważają? Wszak wiemy, że Jezusowi nigdy nie zależało na ludzkiej opinii o Nim. On zna głębię ludzkiego serca, natomiast ludzie osądzają...