Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 15 września. Tekst: J 19, 25-27 Prośba: o oswojenie lęku przed cierpieniem. Obok krzyża. W różnych tłumaczeniach znajdujemy wersje: obok, przy, pod… w każdym razie tak blisko, by móc objąć krzyż, dotknąć zranionego ciała, pobrudzić się krwią i błotem, usłyszeć ostatnie słowa, zauważyć ostatni oddech. Tak blisko krzyża. Tak blisko cierpienia. Tak blisko człowieka na krzyżu – Jezusa. I tak blisko...