Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16  lipca Tekst: Iz 1,11-17 Prośba: o łaskę przylgnięcia do Boga całym sercem 1. Słowa z pierwszego rozdziału Księgi Izajasza nie są proste ani przyjemne w lekturze. Spróbuj jednak przeczytać je w taki sposób, by zobaczyć Boga, który mówi o tym, co czuje i co jest dla Niego najważniejsze. Pobożność praktykowana tylko w sposób zewnętrzny, z obojętnością, u Niego wcale nie wywołuje obojętności! Bóg mówi,...