Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 14 lipca Tekst: Iz 6,1-8  Prośba: o serce płonące miłością Boga 1. Święty, święty, święty… Słowa, które powtarzamy w czasie każdej Eucharystii są hymnem aniołów – serafinów. Te tajemnicze duchy pojawiają się tylko w wizji proroka Izajasza. Ich nazwa oznacza „palić się, płonąć”, a Tradycja umieszcza je najbliżej samego Boga. Serafiny płoną Jego miłością, są żywym ogniem. W swoim hymnie...