Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 lipca Tekst: Mt 11, 28 Prośba: o łaskę umocnienia na drodze wiary Zapraszamy, by w centrum dzisiejszej modlitwy postawić znane słowa Mateuszowej Ewangelii, które słyszymy w wersecie przed Ewangelią. Pierwszym słowem jest przyjdźcie – oznacza to pewien dynamizm, ale też pokazuje, że to ja mam podjąć decyzję i uczynić krok w kierunku Jezusa. Pomyśl o osobach, do których spontanicznie przybiegasz, kiedy...