Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 lipca Tekst: Mt 8,18-22 Prośba: o łaskę radykalnego pójścia za Jezusem „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. To piękne pragnienie, za którym jednak często mogą kryć się nasze wyobrażenia albo warunki stawiane Panu Bogu („pozwól mi najpierw…”).  Jezus zaprasza do radykalnego pójścia za Nim , czyli do tego, by naprawdę On był na pierwszym miejscu we...