Król zbawiający

Wprowadzenie do modlitwy na 34 Niedzielę zwykłą, 26 listopada, Chrystusa Króla Wszechświata Tekst: Mt 25, 31-46 Prośba: o łaskę zbawienia od wszystkiego, co nie jest miłością w Twoim życiu. 1.   Tekst o sądzie ostatecznym jest bardzo znaczący. Kontemplujemy go dzisiaj, w uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Tego Króla, który za chwilę będzie małym dzieckiem w Betlejem. Tego Króla, który podczas Paschy będzie odrzucony, sponiewierany,...