Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 25 listopada Tekst: Łk 20,27-40 Prośba: o pełną wolność dziecka Bożego 1. Twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Dzisiejszy fragment Ewangelii to spotkanie Jezusa z saduceuszami – ludźmi wpływowymi, bogatymi, używającymi życia. Nie wierzyli w zmartwychwstanie ciał, dlatego nie dziwi, że byli otwarci zarówno na kontakty z Grekami jak i współpracę z Rzymem. Byleby najwygodniej przejść przez życie. My też żyjemy...