Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 21 listopada Tekst: Łk 19,1-10 Prośba: o łaskę otwartego serca na sposób, w jaki Bóg chce przyjść do mnie 1. Zacheusz szuka sposobu na to, by „poznać” Jezusa. I chodzi mu jedynie o to, by zobaczyć kto to jest. Tekst ewangeliczny nie mówi o jakichś jego głębszych pragnieniach. Sam gest wejścia na drzewo, przyjęcia roli obserwatora, nie sprzyja nawiązaniu głębszej relacji. Pomyśl przez chwilę w...