Wprowadzenie do modlitwy na 33 Niedzielę zwykłą, 19 listopada Tekst: Mt 25, 14-30 Prośba: o łaskę uleczenia z naszego braku odwagi w miłości i wykrzywionego obrazu Boga w sercu. 1.   Królestwo niebieskie podobne jest… zawsze do czegoś dynamicznego, jakiejś sytuacji, interakcji między osobami. Bo królestwo niebieskie to spotkanie, to relacja między różnymi osobami i to, co z tej relacji wynika. Nigdy nie jest to jakieś miejsce czy stan...