Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 listopada Tekst: Mdr 7,22-8,1 Proś w dzisiejszej modlitwie, by Duch Mądrości Bożej przenikał Twoje życie. Jest w mądrości duch rączy – Jak dobrze znasz siebie samego? Czy jesteś w stanie wymienić dwadzieścia jeden Twoich cech? Czy znasz kogoś tak dobrze, że mógłbyś opisać go na dwadzieścia jeden sposobów? Autor Księgi Mądrości wychwala mądrość za pomocą rozlicznych przymiotników. Ich liczba...