Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 14 listopada Tekst: Łk 17,7-10 Prośba: o łaskę wdzięczności Bogu za zadania, które są stawiane przede mną 1. Dzisiejsza Ewangelia może rodzić w nas bardzo różne i skrajne odczucia. Z jednej strony możemy bardzo utożsamiać się z owym sługą, który po wykonanej pracy, wraca do domu i zostaje mu polecone wykonanie kolejnej. Co mógł wtedy czuć? Jakie myśli rodziły się w jego głowie? Z drugiej możemy być tym panem,...