Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 10 listopada Tekst:  Łk 16, 1-8 Prośba o łaskę pokory i wewnętrznej wolności  1. Zdaj sprawę ze swego zarządu. Zarządca dowiedziawszy się, że nie będzie już pracował i zarządzał majątkiem gospodarza, nie usprawiedliwia się, nie wybiela, nie donosi na tych, którzy jego obwinili. Dobrze wie, jak wywiązywał się ze swego obowiązku, wie, że trwonił powierzony jego pieczy majątek. Któż z nas nie trwoni darów i...