Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 9 listopada Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Tekst: 1 Kor 3,9b-11.16-17 Proś o łaskę wzrastania w Kościele – wspólnocie ludzi zjednoczonych w Chrystusie, jako głowie. Od XII wieku Kościół obchodzi rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Jest to pierwszy budynek wybudowany po Edykcie Mediolańskim przeznaczony na kościół. Do tej pory wspólnoty chrześcijańskie spotykały się często w...