Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 4 października. Tekst: Rz 11,1-2a.11-12.25-29. Prośba: o otwarcie serca na Bożą Miłość. 1.   Ich upadek przyniósł bogactwo światu. Święty Paweł tłumaczy poganom – Rzymianom, relację Żydów do Jezusa Chrystusa. Robi to, mając za sobą długą drogę poszukiwania Prawdy. Będąc gorliwym faryzeuszem prześladował wyznawców Nowej Drogi, „niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do...