Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 października Teksty: Ml 3, 13-20; Łk 11, 5-13 Prośba o łaskę uległości i totalnego zawierzenia Bogu 1. Mowy przeciw Bogu. Czym są szemrania narodu, który jest zniechęcony służbą Bogu? W tych słowach można usłyszeć dalekie echo słów uczniów uciekających do Emaus: A myśmy się spodziewali (Łk 24, 21). Zawiedzione oczekiwania, zawiedzione nadzieje…. On jednak ujawniają naszą interesowność w chodzeniu...