Wprowadzenie do medytacji na środę, 11 października Tekst: Łk 11,1-4 Prośba: o łaskę nowego odkrycia potęgi modlitwy do Ojca. 1. Modlący się Jezus. Uczniowie mieli szczęście widzieć modlącego się Jezusa. Nie przeszkadzają Mu, czekają aż skończy i dopiero wtedy zadają Mu pytanie. Jezus zatem pokazuje, że modlitwa ma swój czas, długość, początek i koniec mimo, iż czytamy w 1 Tes 5,17 „nieustannie się módlcie!”. Co więcej, Jezus uczy swoich...