Wprowadzenie do modlitwy na 27 Niedzielę zwykłą, 8 października Tekst: Mt 21, 33-43 Prośba: o łaskę chwalenia Boga swoimi „słabościami”. 1.   To, co Jezus mówi o narodzie wybranym, który nie przyjąć Jezusa i odrzucił Go, powiesiwszy na krzyżu, można odnieść również do pojedynczego człowieka, do samego siebie. Bóg Ciebie uczynił, jak zakłada się winnicę, wyposażył Cię w różne dary, zdolności, możliwości, pragnienia i chce, byś się...