Wprowadzenia do modlitwy na wtorek, 3 października Teksty: Łk 9,51-56 Prośba: o łaskę cierpliwości dla innych i siebie samego 1. To szczególny moment życia Jezusa – udaje się wraz ze swymi uczniami do Jerozolimy. Zbliża się chwila, w której przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokaże najpełniej,  że „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” Świat...