Wprowadzenie do modlitwy na 26 Niedzielę zwykłą, 1 października Tekst: Flp 2, 1-11 Prośba: o łaskę pokory i bycia jak Chrystus. 1.   Na początku tekstu Paweł jakby przywoływał Trójcę świętą. Wspomina o napomnieniu w Chrystusie, o mocy przekonującej Miłości i o udziale w Duchu. Bo wszystko, o czym pisze niżej, jest dziełem Trójcy świętej – Boga, który w swej odwiecznej Miłości postanawia zbawić człowieka. Czyni to, posyłając na świat Syna...