Wprowadzenie do medytacji na środę, 27 września Tekst: Łk 9,1-6 Prośba: o łaskę pokory oraz głębszego zaufania Jezusowi. 1. Jezus źródłem działania. Jezus udziela mocy i władzy swoim uczniom. Odtąd każdy z osobna będzie mógł uwalniać od złych duchów, leczyć wszelkie choroby i z mocą głosić Słowo. Jednakże uczeń nie może zapomnieć, że otrzymał to wszystko od Jezusa. To On jest źródłem wszelkiego dobra i działania. Bez Niego nic nie możemy...