Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 wrześnie, Święto Podwyższenia Krzyża św.  Teksty: Lb 21, 4b-9; J 3, 13-17  Prośba o łaskę przylgnięcia sercem do Jezusa Ukrzyżowanego 1.  Tracić cierpliwość.  W czasie drogi przez pustynię lud jednak stracił cierpliwość do Boga. Słowo jednak wskazuje na to, że próba mogła zakończyć się w dwojaki sposób. Mogła tak i mogła tak, a jednak zakończyła się w ten sposób.  Jakby nie było to żadnym zaskoczeniem,...