Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 4 września Tekst: Łk 4,16-30 Prośba: o łaskę przyjęcia nowego, jakie Bóg objawia 1. Jezus przychodzi do rodzinnego miasta. Do miejsca, gdzie spędził ostatnie 30 lat. Wydarzenia, które bezpośrednio poprzedzają dzisiejszy fragment Ewangelii są kluczowe dla rozpoczęcia działalności: opuszczenie Nazaretu, chrzest w Jordanie, pobyt na pustyni. Jezus, który ma głęboką wieź z Ojcem w tych ostatnich tygodniach...