Bóg jest miłością

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 23 czerwca Tekst: 1J 4,7-16 i Mt 11,25-30 Prośba: o serce ciche i pokorne. W tym objawiła się miłość Boga ku nam – Święty Ignacy zaznacza, że „Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach” (ĆD 230). W relacjach międzyludzkich często z miłością utożsamia się tylko słowne deklaracje lub żywione uczucia. Gdy przychodzi do czynów –...