Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 19 czerwca Tekst: Mt 5,38-42 Prośba: o miłosierne serce Jezus daje nam kolejną lekcję swojej nauki. Przypomina o prawie sprawiedliwości, jakie znajdujemy w Prawie Mojżeszowym i pokazuje, jak Jego naśladowca może je wypełnić. Daje nam lekcję miłości w miejsce prawa odwetu. Pokazuje, że zła nie zwycięża się złem, ale dobrem. Owszem, można mu postawić granice, ale nie pokona się go. Ono zawsze będzie...