Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 17 czerwca Tekst: Mt 5, 33-37 Prośba: o łaskę prostego serca. 1.   Przysięganie oznacza podpieranie się czyimś autorytetem, by komuś udowodnić, że się jest prawdomównym. Przysięgi stosowano, gdy świadkiem jakiegoś wydarzenia była tylko jedna osoba i nie można było inaczej zweryfikować tego, co ona mówi i o czym świadczy. Przysięga miała zagwarantować jego prawdomówność i chodziło o to, by złożyć przysięgę na...