Wprowadzenie do medytacji na środę, 14 czerwca Tekst: Mt 5,17-19 Prośba: o łaskę wewnętrznej wolności. 1. Moje podejście do prawa. Jezus jednoznacznie podkreśla zasadność Prawa i Proroków: “Nie przyszedłem znieść Prawa ani Proroków”. Prawo kojarzy się często ze sztywnym schematem, w którym nie ma życia. Przeciwstawia się mu doświadczenie wolności, jakby nie była ona możliwa przy jednoczesnym przyjmowaniu Prawa. A jednak obie wartości są do...