Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 8 czerwca, Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Teksty: Rdz 22, 9-18 oraz Mt 26, 36-42 Prośba o wielkoduszność w dawaniu odpowiedzi Bogu na Jego plany 1. Abraham niczego Bogu nie odmówił, nawet największego daru jaki od Niego otrzymał. Posłuszeństwo, które działa przez miłość i zaufanie. Bywa tak, że trudno mam przyjąć rzeczywistość i odmawiamy Bogu zgody, dochodzimy do granic poznania,...