Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 5 czerwca, święto NMP Matki Kościoła Tekst: J 2,1-11 Prośba: o łaskę przemiany wody mojego życie w wino Bożej obecności 1. Matka i Syn. Słowo „niewiasto”, skierowane przez Jezusa do Maryi może wydawać się nieco oschłe, ale warto pamiętać, że w tej samej Ewangelii, w dialogu na Golgocie pada to samo słowo, kiedy Jezus oddaje Jana Matce, Matkę Janowi. Zatem obecna jest tu miłość i troska....