Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 3 czerwca Tekst: J 21, 20-25 Prośba: o łaskę pójścia w pełni za Chrystusem. 1.   Dzisiejszy fragment to zakończenie ewangelii św. Jana. Zaczyna się przydługim wstępem o uczniu, którego Jezus miłował. Trochę tak, jakby czytelnik nie wiedział, o kogo chodzi. Ciekawe, że przywołuje ten fragment z ostatniej wieczerzy, kiedy ów uczeń spoczywa na piersi Jezusa i kiedy jest zadane pytanie o zdrajcę. Głowa na piersi...