Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 29 maja Tekst: J 16,29-33 Prośba: o łaskę wierności Bogu. Trwa ostatnia wieczerza. Moment z jednej strony bardzo uroczysty, z drugiej, może w wielu gestach Jezusa i słowach, które wypowiada, niezrozumiały dla uczniów. I choć bardzo żarliwie deklarują swoją wiarę w to, Kim jest Jezus, On wypowiada słowa, które są jak kubeł zimnej wody na ich rozpalone głowy. Mówi o opuszczeniu, o rozproszeniu uczniów....